Okinawan Festival

Hawaii United Okinawa Association

Uchinanchu of the Year - 2003

 

Aza Gushikawa Doshi Kai

Dorene Niibu & Scott T. Tengan

 

Aza Yogi Doshi Kai

Ruth Miyasato Chang

 

Bito Doshi Kai

George "Dado" Shimabuku

 

Chatan-Kadena Chojin Kai

Ronald T. Tomasa

 

Club Kobashigawa

Ellen Miyashiro

 

Club Motobu

Harold Yonamine

 

Ginowan Shijin Kai

Janyce Miyashiro

 

Ginoza Sonjin Kai

Yuichi Ige

 

Gushikawa Shijin Kai

Kendall Zukeran

 

Haebaru Club

Sonsei Nakamura

 

Haneji Club

John Kaneshiro

 

Hawaii Sashiki Chinen Doshi Kai

Robert Mayeshiro

 

Hawaii Shuri-Naha Club

George M. Kuba

 

Hui Alu Inc.

Gary Ueunten

 

Hui Makaala of Hawaii

Patsy Kishimoto

 

Hui Okinawa

Clifford and Susan Kaneshiro

 

Hui O'Laulima

Jane Sakima

 

Ishikawa Shijin Kai

Yasumori Ishikawa

 

Itoman Shijin Kai

Ellen Miyahira

 

Kin Chojin Kai

The late Mrs. Maka Yonashiro

 

Kita Nakagusuku Sonjin Kai

Harry S. Higa

 

Kochinda Chojin Kai

Shozen Kamiya

 

Kunigami Son Kyoyukai

Masamitsu Takushi

 

Maui Okinawa Kenjin Kai

Helen Tamashiro and

Clarence Uehara

 

Nago Club

Laura Miyashiro McClead

 

Nakagusuku Sonjin Kai

Ken and Jeanne Johnson

 

Nishihara Chojin Kai

Steven Iha

 

Okinawa City-Goeku Son

Mitsuko Toguchi

 

Okinawan Genealogical Society of Hawaii

Nancy Yogi

 

Oroku Azajin Club

Nelson O. Yoshioka

 

Osato Doshi Kai

Terry Masateru Shinsato

 

Wahiawa Okinawa Kyoyu Kai

Jean Sumie Ige

 

Yomitan Club

Nancy China

 

Yonabaru Chojin Kai

Bryant Yabui

 

Yonashiro Chojin Kai

Karen Keiko Sugikawa

 

Young Okinawans of Hawaii

Guy and Valerie Zukeran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donate
Banner