Okinawan Festival

Hawaii United Okinawa Association

Uchinanchu of the Year - 2008

 

AZA GUSHIKAWA DOSHI KAI

James & Terry Agena

 

AZA YOGI DOSHI KAI

Tatsuko Miyasato

 

BITO DOSHI KAI

Cecilia Shimabukuro

 

CHATAN-KADENA CHOJIN KAI

Laura Ajimine

 

GAZA YONAGUSUKU DOSHI KAI

Mimi Shiroma

 

GINOWAN SHIJIN KAI

Guy Miyashiro

 

GINOZA SONJIN KAI

Lily Ratliff

 

GUSHIKAWA SHIJIN KAI

Clarice Kumura

 

HAEBARU CLUB

Morris & Paul Oshiro

 

HAWAII SASHIKI-CHINEN DOSHI KAI

Margaret Tonaki

 

HAWAII SHURI-NAHA CLUB

Christine Taylor

 

HUI ALU, INC.

Glenna Ueunten

 

HUI MAKAALA

Valerie Kato

 

HUI O LAULIMA

Karen Kuba-Hori

 

HUI OKINAWA

Roy Hokama

  

ITOMAN SHIJIN KAI

Sandie Megumi Shimabuku

 

KIN CHOJIN KAI

Hatsuko Nakata

 

KITANAKAGUSUKU SONJIN KAI

Harold H. Yamauchi

 

KUBA ROSEI KAI

Stanley & Jane Miyashiro

 

MAUI OKINAWA KENJIN KAI

Nancy Yoshiko Kiyabu

 

NAGO CLUB

Clifford Antoque

 

NAKAGUSUKU SONJIN KAI

Corinne Y. Takara

 

NISHIHARA CHOJIN KAI

Janet Tamashiro

 

OKINAWA CITY GOEKU SON

Steven Kim

 

OKINAWAN GENEALOGICAL SOCIETY OF HAWAII

Sally Tsuda

 

OROKU AZAJIN CLUB

Alex Tokuo Teruya

 

TAMAGUSUKU CLUB

Joyce Chinen

 

WAHIAWA OKINAWA KYOYU KAI

Richard Yeiko Nakasone

 

YOMITAN CLUB

Harold Higa

 

YONABARU CHOJIN KAI

Staci A. Arakawa

 

YONASHIRO CHOJIN KAI

James Okudara

 

YOUNG OKINAWANS OF HAWAII

Lois Goto

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donate
Banner