Okinawan Festival

Hawaii United Okinawa Association

Uchinanchu of the Year - 2010

 

AWASE DOSHI KAI
Alice Terumi Narimatsu

AZA YOGI DOSHI KAI
Kenny & Stella Shimabukuro

BITO DOSHI KAI
Kay Mitsue Higa

CHATAN-KADENA CHOJIN KAI
Senki & Florence Uyeunten

CLUB MOTOBU
Kent E. Billings

GAZA YONAGUSUKU DOSHI KAI
Darryl Shiroma

GINOWAN SHIJIN KAI
David Funakoshi

GINOZA SONJIN KAI
Lisa Nakama

GUSHICHAN SONJIN KAI
Cheryl Tanaka

HAEBARU CLUB
Chiyoko Kaneshiro

HANEJI CLUB
Chikako Yamashiro

HAWAII SASHIKI CHINEN DOSHI KAI
Senjin & Mary Ueunten

HAWAII SHURI NAHA CLUB
Tina Matano

HUI ALU, INC.
Jerome Hew

HUI MAKAALA
Lisa Shishido

HUI O LAULIMA
Wendy Yoshimoto

HUI OKINAWA
Mildred Nakasone Uchima


KIN CHOJIN KAI
Edwin & Kathleen Toyama

KUBA ROSEI KAI
Katherine Kinue Higa

MAUI OKINAWA KENJIN KAI
Toshiko Cindy Nishihara

NAGO CLUB
Jean & Stanley Seki

NAKAGUSUKU SONJIN KAI
Ian Tamashiro

NISHIHARA CHOJIN KAI
Haruko Arakawa

OKINAWA CITY-GOEKU
Edwin Kamida

OKINAWAN GENEALOGICAL SOCIETY OF HAWAII
Roy Kino

OROKU AZAJIN KAI
Alice Masutani
 
OROKU DOSHI KAI
Barbara Akamine

OSATO DOSHI KAI
Masato & Lynn Tamashiro
 
URASOE SHIJIN KAI
Lorraine Nakamura

WAHIAWA OKINAWA KYO YU KAI
Gene Tadashi Higa

YOMITAN CLUB
Warren & Elva Furuya

YONABARU CHOJIN KAI
Arlene Yamamoto

YONASHIRO CHOJIN KAI
Elaine Maemori
 
YOUNG OKINAWANS OF HAWAII
Morris Moribe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donate
Banner