Okinawan Festival

Hawaii United Okinawa Association

Uchinanchu of the Year - 2012


Click here to see brief of each honoree.

 

AZA GUSHIKAWA DOSHI KAI

Ellen Ishikawa

 

AZA YOGI DOSHI KAI

Cathy-Ann Tanaka

 

CHATAN-KADENA CHOJIN KAI

Patsy Koki

 

GAZA YONAGUSUKU DOSHI KAI

Lynn Shiroma

 

GINOWAN SHIJIN KAI

Claire Matsumoto

 

GINOWAN SHIJIN KAI

Wilma Ogimi

 

GINOZA SONJIN KAI

Gary Tadashi Shimabukuro

 

GUSHICHAN SONJIN KAI

Cassie & Neil Nakagawa

 

HAEBARU CLUB

Laura Takaki

 

HAWAII SASHIKI-CHINEN DOSHI KAI

Yoshiko Maeshiro

 

HAWAII SHURI - NAHA CLUB

Vernon & Aileen Omori

 

HUI ALU

Blaine Agena

Eric Agena

 

HUI MAKAALA

Pam Tamashiro

 

HUI O LAULIMA

Haruko Okita

Jean Ige

 

HUI OKINAWA

Margaret Torigoe

 

ISHIKAWA SHIJIN KAI

Robert Nakasone

 

ITOMAN SHIJIN KAI

Nancy Kamiya 

KIN CHOJIN KAI

Richard & Jocelyn Nakata

 

KITANAKAGUSUKU SONJIN KAI

Lorene Kim

 

KUBA ROSEI KAI

Sadafumi & Norma Higa

 

MAUI OKINAWA KENJIN KAI

Bob Yonahara

 

NAGO CLUB

Kalei Seki

 

Nakagusuku Sonjin Kai

Elise Miura

 

NISHIHARA CHOJIN KAI

Ronald Miyashiro

 

OKINAWA CITY-GOEKU SON

Judith Y. Morikami

 

OKINAWAN GENEALOGICAL SOCIETY OF HAWAII

Tom Shimabuku

 

OROKU AZAJIN CLUB

Betsy Y. Ebesu

 

OSATO DOSHI KAI

Otome Atta

 

TAMAGUSUKU CLUB

Laverne Tokunaga-Tarumoto

 

TOMIGUSUKU SONJIN KAI

Sandy Kaneshiro

 

WAHIAWA OKINAWA KYO YU KAI

David Nakasone

 

YOMITAN CLUB

Morris & Ann Moribe

 

YONASHIRO CHOJIN KAI

Kiyo Irei

 

YOUNG OKINAWANS OF HAWAII

Shane Akagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donate
Banner